doprovod rodičů

Skatemill Hradec Králové nepovoluje přítomnost rodičů nebo jiného doprovodu dětí při tréninku

děkujeme za pochopení