Práce s mládeží na Skatemillu v Hradci Králové

Skatemill Hradec Králové využívají pro letní individuální přípravu nejen malí hokejisté