Promo Skatemill Hradec Králové

Za 5 let fungování máme za sebou desítky dětí, které jsme odborně připravili na jejich hokejové zápsy.